Výstava


AKTUÁLNE: Slovenské centrum dizajnu a Ambasáda Slovenskej republiky v Helsinkách vás srdečne pozývajú na otvorenie výstavy Hľadanie krásy / Searching for Beauty, ktoré sa uskutoční 31. októbra 2018 o 18.00 v Hlavnej výstavnej sále Estónskej národnej knižnice (Tõnismägi 2, Tallinn, Estónsko). Výstava potrvá do 19. novembra 2018.

Autorky výstavy Ové Pictures (Michaela Čopíková, Veronika Obertová) vychádzajú z princípov animácie a vytvárajú interaktívne inštalácie sústredené okolo hlavného motívu hľadania krásy v nových kontextoch.

Využívajú historické optické hračky ako zoetrope, flip book a diorámu a pretvárajú ich do súčasnejšej interaktívnej podoby.

Pozrite si ako sa tvorila výstava.

Kým výstava je vyjadrením chápania novej krásy autorkami projektu, galéria a generátor GIF-ov sú doplnkom výstavy pre všetkých, aby predstavili svoj subjektívny pocit krásy v súčasnosti.

Pod pojmom „nová krása“ chápu autorky Ové Pictures posun estetického vnímania sveta okolo nás. Prechádzame od tradičného obdivu prírodnej, či historickej alebo folklórnej idealizovanej krajiny k pochopeniu krásy v reálnom prostredí, kde sa každodenne pohybujeme. Krásu tak reprezentujú aj urbánne zátišia s industriálnym charakterom, každodenné situácie, momenty spomienok, či abstraktné obrazy. Objekty na výstave reprezentujú rôzne polohy chápania krásy a kombinujú nové a tradičné predstavy vo fascinujúcej kolekcii.

Výstava vznikla pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie pod gesciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva kultúry SR. Hlavným organizátorom projektu je Slovenské centrum dizajnu v Bratislave.

Pozrite si galériu

• Krása života 

Život na Zemi je krásny a rôznorodý, pohyb je jeho základnou vlastnosťou. Všetko je v neustálom pohybe, všetko ide, plynie, rastie, dýcha, množí sa...

Objekt Krása života je založený na princípe zoetrope – jednoduchého prístroja na vytváranie pohyblivého obrazu. Slovo zoetrope pochádza z gréčtiny, zoo znamená život a tropos otáčajúci sa. Zoetrope bol populárny v 19. storočí, no jeho verzie sa dajú nájsť už pred 5000 rokmi. Náš zoetrope je súčasnou priestorovou verziou s objektami na točiacich sa platformách, ktoré v rýchlych intervaloch osvetľuje stroboskopické svetlo. Stroboskopický efekt spôsobuje, že ľudské oko vníma tieto objekty ako animáciu.


• Hypnotická krása

Je hypnotizujúce hľadieť do planúceho ohňa, na trblietavú hladinu jazera, listy vo vetre alebo blikajúce hviezdy počas letnej noci. Takéto rytmické, niekedy až abstraktné obrazy poskytujú našej mysli zvláštne uspokojenie.

Hypnotická krása využíva princíp lineárneho zoetrope, čo je séria obrázkov na stočenom páse alebo valci, ktorý sa otáča. Divák pozoruje obrázky cez úzke štrbiny, pričom vlastnosť ľudského oka pod názvom persistence of vision spôsobuje, že divák vníma sériu obrázkov ako animáciu. Tento princíp poznal už Euklides, no až v 19. storočí sa stali pohyblivé prístroje s obrázkami populárnou zábavou, a – čo je dôležitejšie – aj predchodcom filmu.


• Krása okamihu

Krása sa skrýva aj v neuchopiteľných prchavých momentoch. Niekedy sú to spomienky z detstva, inokedy momenty čistej radosti, naplnenia, fragmenty z výletov alebo splnených snov. Je to moment, ktorý sa nám vryl do pamäte, uchovávame si ho a za nič na svete by sme ho nevymenili. Niekedy aj celkom iracionálny, napríklad spomienka na hotdog.

Objekt Beauty of Moment je založený na princípe flip booku. Flip book je papierová kniha s obrázkami, ktoré pri rýchlom listovaní vytvárajú dojem pohybu, animácie. Prvý známy flip book je z roku 1868, odvtedy sa stal predovšetkým obľúbenou hračkou pre deti, no i najednoduchšou ukážkou tvorby animovaného obrazu.


• Ohromná krása

Niekedy pri otvorených pohľadoch a scenériách jasne pocítime, akí sme malí, pocítime veľkosť nášho sveta. Cítime jeho neobsiahnuteľnosť a zároveň sa cítime byť jeho súčasťou. Je to presne ten pocit, keď po rokoch znovu vidíte more, keď vystúpite na horu a otvorí sa vám pohľad do krajiny, keď cestou domov nad parkovisku v svetle pouličnej lampy vidíte padať prvý sneh alebo sa z mosta pozeráte na koľajnice bežiace preč do diaľky.

Inštalácia Ohromná krása využíva tradičný kultúrny objekt – diorámy. Dioráma znamená zmenšený model, ktorý vytvára akúsi scénu a od začiatku 19. storočia bol obľúbeným nástrojom divadelníkov a typickým objektom múzeí. Diorámy vytvárané z papiera sú známe v Japonsku už skôr, od 17. storočia.


• Hľadanie krásy

Je krása pre každého niečo iné? Alebo to cítime všetci rovnako? Môže byť krása škaredá? Zmenil sa pohľad na krásu? Možno je to tak, že každá generácia musí znova predefinovať krásu, možno je krása iba chvíľková. Sme obklopení prúdmi obrazov a definícií a akoby na všetko už existovala odpoveď, ale možno to tak nie je. Nás zaujíma, kedy prežívame krásu, cítime to rovnako, ale každý úplne inak?

Projekt Hľadanie krásy má okrem výstavy dôležitú súčasť na webe – galériu a generátor GIF-ov, ktoré sú akousi paralelou objektov na výstave v digitálnom svete. GIF (Graphics Interchange Format) je bitmapový formát, ktorý môže byť krátkym videom alebo sledom animovaných obrázkov. GIF bol predstavený webu už v roku 1987 a momentálne zažíva vďaka sociálnym sieťam renesanciu a jeho rôzne podoby vidíme na každom digitálnom kroku. Webová galéria a generátor GIF-ov Hľadanie krásy sa pre verejnosť spustila 7. júna 2016, na výstave je web prezentovaný vo forme špeciálneho objektu.

Hore