Tím

Autorky projektu
Veronika Obertová, Michaela Čopíková (Ové Pictures)
www.ovepictures.com

Kurátorka projektu
Mária Rišková (Slovenské centrum dizajnu)
www.scd.sk

Produkcia, koordinátorka tímu
Zuzana Jankovičová (Slovenské centrum dizajnu)
www.scd.sk

Editorka textov, redakcia webu, preklad
Katarína Kasalová
www.kasalova.sk

Dizajn projektu
Eva Kašáková, 
www.evakasakova.com

Web Design
Martin Kahan
www.khn.sk

Spolupráca na realizácii výstav – elektronika, interaktivita
Ján Šicko, Roman Mackovič (DevKid)
www.devkid.com

Spolupráca na realizácii výstav - výstavný nábytok, konštrukcie
Juraj Demovič
www.plaftik.com

Programovanie
Altamira
www.altamira.sk
Juraj Kapsz
www.jurajkapsz.sk

Komunikácia projektu a PR 2016
Denisa Vološčuková, Tatiana Kubišová (Dynamic Relations 2000)
www.dynamic.sk

Koordinácia financií
Natália Galbavá (Slovenské centrum dizajnu)
www.scd.sk

Spolupráca za Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Klaudia Volnerová
www.mzv.sk

 

Hore