Kontakt

Slovenské centrum dizajnu
Mária Rišková
maria.riskova@scd.sk

 

 

 

Hore